Labākās apdrošināšanas kompānijas Latvijā

Latvijā ir vairākas apdrošināšanas kompānijas, kuras piedāvā apdrošināt praktiski visu, ko persona var vēlēties. Tomēr katrai no apdrošināšanas kompānijām ir savi piedāvājumi, ar kuriem tās piesaista un patur savus klientus. 

Populārākie apdrošināšanas veidi

Klientiem tiek piedāvāti dažādi apdrošināšanas veidi:

 • Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu;
 • Dzīvības termiņapdrošināšana;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 • Mūža pensijas apdrošināšana;
 • Ceļojumu apdrošināšana;
 • Veselības apdrošināšana;
 • Dzīvnieku apdrošināšana;
 • Īpašuma apdrošināšana;
 • OCTA apdrošināšana;
 • KASKO apdrošināšana;
 • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Vadošās apdrošināšanas kompānijas Latvijā

Balta piedāvā ļoti plašu apdrošināšanas veidu klāstu. To skaitā ir OCTA, KASKO, īpašuma apdrošināšana, nelaimes gadījuma apdrošināšana, ērču izraisītu slimību apdrošināšana, mājlopu apdrošināšana, kredītmaksājumu apdrošināšana, pirkumu apdrošināšana, u.c.

Ar Baltas pakalpojumu sarakstu var iepazīties arī šīs kompānijas mājaslapā.

ERGO saviem klientiem piedāvā OCTA, KASKO, veselības apdrošināšanu, ceļojumu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, īpašuma, dzīvības, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī mūža pensijas un dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu. Līdz ar to, izvēloties šo kompāniju, klientam ir plašas apdrošināšanas iespējas.

Arī Compensa piedāvā plašu apdrošināšanas veidu klāstu. Pakalpojumu skaitā ir personu apdrošināšana, pirkumu, īpašumu un transporta apdrošināšanas. Vairākiem apdrošināšanas veidiem tiek piemērotas atlaides, lai klientam tās būtu izdevīgākas un saistošākas.

Savukārt, BTA piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus gan juridiskām personām, gan privātpersonām. Juridiskām personām tiek piedāvāta OCTA un KASKO apdrošināšana, veselības, ceļojumu, nelaimes gadījumu apdrošināšana, u.c. Privātpersonām BTA kompānija piedāvā arī Velopolisi.

Šobrīd arī Gjensidige ir viena no Latvijas klientu iecienītajām apdrošināšanas kompānijām, piedāvājot plašu apdrošināšanas veidu klāstu, ar kuru var iepazīties tās mājaslapā. 

Latvijas apdrošinātāju asociācija

Lai attīstītu un sekmētu Latvijas apdrošināšanas nozares attīstību, 1993. gadā tika dibināta Latvijas apdrošinātāju asociācija (LAA). Šajā asociācijā kā biedri ir 14 apdrošināšanas kompānijas. No tām 6 ir dzīvības apdrošinātāji un 8 – riska apdrošinātāji. 

Kā svarīgākos LAA uzdevumus varētu minēt interešu pārstāvniecību valsts varas, sabiedriskajās un starptautiskajās organizācijās, sabiedrības informēšanu par sfērā notiekošajām aktualitātēm un to likumu pilnveidošanu, kas reglamentē apdrošināšanas nozari.

Pie prioritātēm minama arī nozares darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu un semināru organizēšana.