Lietošanas noteikumi

Spēkā stāšanās datums – 2022. gada 3. aprīlis

Šie Noteikumi regulē jūsu piekļuvi, visa satura, Produktu un Pakalpojumu lietošanu, kas pieejami vietnē https://www.baltikums-online.lv (“Pakalpojums”), ko apkalpo Baltikums-online.lv (“mēs”, “mēs” vai “mūsu”).

Jūsu piekļuve mūsu pakalpojumiem ir atkarīga no tā, vai bez izmaiņām piekrītat visiem šeit ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī visiem citiem darbības noteikumiem un politikām, kas publicētas un kuras mēs laiku pa laikam varam publicēt.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet Līgumu, pirms piekļūstat mūsu pakalpojumiem vai izmantojat tos. Piekļūstot jebkurai mūsu Pakalpojumu daļai vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja jūs nepiekrītat kādai Līguma noteikumu daļai, jūs nedrīkstat piekļūt mūsu Pakalpojumiem vai tos izmantot.

Intelektuālais īpašums

Līgums nenodod no Mums jums nekādu Mūsu vai trešo pušu intelektuālo īpašumu, un visas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz šādu īpašumu (attiecībā uz pusēm) paliks tikai Baltikums-online.lv un tā licences devējiem.

Trešo pušu pakalpojumi

Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat izmantot trešās puses pakalpojumus, produktus, programmatūru, iegulumus vai lietojumprogrammas, ko izstrādājusi trešā puse (“Trešās puses pakalpojumi”).

Ja izmantojat trešo pušu pakalpojumus, jūs saprotat, ka:

Jebkāda Trešās puses pakalpojuma izmantošana ir pakļauta jūsu riskam, un mēs neesam nevienam atbildīgi vai atbildīgi par Trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem.
Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies vai, iespējams, radušies saistībā ar šāda satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu, kas pieejami jebkurā šādās vietnēs vai pakalpojumos.

Konti

Ja, lai izmantotu kādu no mūsu Pakalpojumu daļām, ir nepieciešams konts, jūs piekrītat sniegt mums pilnīgu un precīzu informāciju, reģistrējoties kontam.

Jūs esat pilnībā atbildīgs un atbildīgs par jebkuru darbību, kas notiek jūsu kontā. Jūs esat atbildīgs par sava konta informācijas atjaunināšanu un paroles drošību.

Jūs esat atbildīgs par sava konta, ko izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumam, drošības uzturēšanu. Jūs nedrīkstat kopīgot vai ļaunprātīgi izmantot savus piekļuves akreditācijas datus. Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkādu sava konta nesankcionētu izmantošanu vai uzzinot par jebkuru citu drošības pārkāpumu.

Izbeigšana

Mēs varam pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi visiem vai jebkurai mūsu Pakalpojumu daļai jebkurā laikā ar vai bez iemesla, ar vai bez brīdinājuma, un tas stājas spēkā nekavējoties.

Ja vēlaties izbeigt Līgumu vai savu Baltikums-online.lv kontu, varat vienkārši pārtraukt mūsu Pakalpojumu izmantošanu.

Visi Līguma noteikumi, kuriem pēc to būtības būtu jāpaliek spēkā arī pēc izbeigšanas, paliek spēkā arī pēc izbeigšanas, tostarp, bez ierobežojumiem, īpašumtiesību noteikumi, garantijas atrunas, atlīdzība un atbildības ierobežojumi.

Atruna

Mūsu Pakalpojumi tiek sniegti “KĀDI IR”. un “KĀ PIEEJAMS” principu. Baltikums-online.lv un tā piegādātāji un licences devēji ar šo atsakās no jebkāda veida garantijām, tiešām vai netiešām, tostarp, bez ierobežojumiem, garantijas par piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim un nepārkāpšanu. Ne Baltikums-online.lv, ne tā piegādātāji un licences devēji negarantē, ka mūsu Pakalpojumi būs bez kļūdām vai ka piekļuve tiem būs nepārtraukta vai nepārtraukta. Jūs saprotat, ka lejupielādējat vai citādi iegūstat saturu vai pakalpojumus, izmantojot mūsu Pakalpojumus, pēc saviem ieskatiem un risku.

Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, uz Līgumu un jebkuru piekļuvi mūsu Pakalpojumiem vai to izmantošanu regulēs likumi.

Pareizā vieta jebkādiem strīdiem, kas izriet no Līguma vai ir saistīti ar to un jebkādu piekļuvi mūsu pakalpojumiem vai to izmantošanu, būs štata un federālās tiesas, kas atrodas .

Izmaiņas

Baltikums-online.lv patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai aizstāt šos Noteikumus.

Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas, mēs jūs informēsim, ievietojot to mūsu tīmekļa vietnē vai nosūtot jums e-pastu vai citu paziņojumu pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Paziņojumā tiks noteikts saprātīgs laika posms, pēc kura stāsies spēkā jaunie noteikumi.

Ja nepiekrītat mūsu veiktajām izmaiņām, jums ir jāpārtrauc mūsu Pakalpojumu izmantošana noteiktajā paziņošanas periodā vai tiklīdz izmaiņas stājas spēkā.

Uz turpmāku mūsu pakalpojumu izmantošanu attieksies jaunie noteikumi.