Vai ir vērts pieteikties dzīvības apdrošināšanai?

Lai arī dzīvības apdrošināšana vienmēr ir bijis vairāk izmantotais apdrošināšanas veids, par to ir izveidojušies vairāki aplami priekšstati. Biežāk dzirdamās replikas ir, piemēram, “nepiesauksim nelaimi”, “zeķē krāt ir daudz drošāk”, “jādzīvo tagad, nevis jāraizējas par tālu nākotni”, vai arī “tas ir tikai bagātajiem”.

Dzīvības apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēji jau sen vairs neaprobežojas tikai ar uzkrājošo un termiņapdrošināšanu, tādēļ šo jautājumu ir vērts aplūkot arī no citiem skatpunktiem.

Novērojumi rāda, ka sākumā minētie argumenti biežāk izskan no jaunākās darbspējīgās paaudzes puses. Briedumā un pirmspensijas periodā esam guvuši  pietiekami lielu dzīves pieredzi, un tādēļ dzīvības apdrošināšanas jautājumu redzam citādi.

Bet tam, kurš ir kavējies ar dzīvības apdrošināšanas līgumu slēgšanu, atliek nopūsties par saviem aizspriedumainajiem uzskatiem.

Galvenie jautājumi, ko dzīvības apdrošināšanas līguma slēgšanas sakarā mums vajadzētu uzdot sev pašiem, ir sekojoši:

  • Vai no manis ir finansiāli atkarīgs kaut viens cilvēks?
  • Vai man ir kredītsaistības, kuru segšana tuviniekiem var sagādāt nopietnas problēmas?
  • Vai ģimenē esmu vienīgais apgādnieks?

Pietiek ar vienu apstiprinošu atbildi, lai kļūtu skaidrs, ka dzīvības apdrošināšanas polises iegādei ir skaidrs pamatojums. Protams, ka neviens nevēlas piesaukt nelaimi, taču, tāpat kā ziema vienmēr atnāk pēkšņi, arī jebkura cita nelaime ir iepriekš neparedzēta.

Ko tu vari iegūt no dzīvības apdrošināšanas?

Dzīvības riska apdrošināšana jeb termiņapdrošināšana nodrošina personas tuvinieku (vai cita labuma guvēja) finansiālo aizsardzību apdrošinātās personas nāves gadījumā. Šajā gadījumā nenotiek uzkrāšana, bet apdrošinātais un apdrošināšanas kompānija vienojas par dzīvības apdrošinājuma summu.

Šāda līguma minimālais termiņš ir 1 gads, un līguma darbības laikā summu var mainīt. 

Polisē var iekļaut arī kritisko slimību vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, ja nelaimes gadījums radījis tādas paliekošas sekas kā lūzumus, smagas traumas, invaliditāti, darba nespēju, ārstēšanos slimnīcā, un tamlīdzīgi. Visi nosauktie iemesli ir pietiekami nopietns pamats, lai tiktu noslēgts dzīvības apdrošināšanas līgums. 

Daudzus varētu interesēt kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana, lai kredītņēmēja neatmaksātie parādi nekļūtu par pēkšņu un nepārvaramu slogu viņa ģimenei.

Ar šādu līgumu dzīvība parasti tiek apdrošināta kredītsaistību apmērā. Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā labuma guvējam vai guvējiem, kuru vārdi ierakstīti līgumā. 

Lasiet vairāk par dzīvības apdrošināšanu: